Onze sponsoren
Agenda
17-05-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt
10-10-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt
22-11-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

 

 

 Nieuwsbrief 14 Winter 2017

 

  


In dit nummer:

1

 Lifepack CR2, de ervaringen

2.

 Kleine groepen
3.

 HartslagNu 2018

4.

 Reanimatiemeldingen  

5.    Vacatures Bestuur  
6.    Kent u iemand?
7.    Wist u dat?
     


1.  Lifepack CR2, de ervaringen

In mei hebben wij all AED’s in ons netwerk vervangen door de Lifepack CR2. Deze wordt nu ook gebruikt bij de herhalingstrainingen.  Dereacties van zowel de instructeur als de cursisten zijn zo positief dat dit goede hoop

geeft  voor de inzet bij  echte reanimaties.

 

Voor meer informatie over de werking van de Lifepack CR2 ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=L29JpFyw5tM

 

 

2. Kleine groepen

Onze AED-stichting geeft de basis- en de herhalingscursussen zoveel mogelijk in kleine groepen. Hierdoor krijgt u allemaal voldoende aandacht van de instructeur en de gelegenheid om voldoende te oefenen.

Het lesgeven aan een kleine groep is relatief kostbaar. Helaas zijn er mensen die zich voor deelname aan een avond aanmelden en vervolgens, zonder zich af te melden, wegblijven. Dit maakt het voor ons moeilijk om ook in de toekomst deze service te blijven verlenen. Wij doen een dringend beroep op u allen om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn, of u tijdig af te melden.

Ook is het voor onze organisatie van belang dat u de vergoeding die u van uw verzekeraar hebt ontvangen, aan onze stichting overmaakt. Alleen dan kunnen wij de lessen voor u allen kosteloos blijven verzorgen

 

3.  Fusie van HartslagNu en HartveiligWonen

In 2018 gaat HartslagNu fuseren met Hartveilig Wonen, een alarmeringssysteem dat in een andere ambulanceregio actief is. U staat als vrijwilliger van onze stichting geregistreerd bij HartslagNu en voor u zal er niet veel veranderen. Toch willen wij u over deze samenvoeging informeren.

Er wordt een nieuwe onafhankelijke stichting opgericht die ook weer HartslagNu  gaat heten en hetzelfde logo zal behouden. De gegevens van beide organisaties  worden samengevoegd. Voor u als hulpverlener van HartslagNu geldt dat u straks moet inloggen met uw e-mailadres.

HartslagNu houdt u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Voor vragen kunt u terecht op de website www.hartslagnu.nl

 

4. Reanimatiemeldingen

In 2017 zijn er tot nu toe in onze gemeente

7 reanimatiemeldingen geweest.

Sinds de start van ons netwerk zijn er 60 oproepen geweest, waarvan het in 10 gevallen niet om een reanimatie bleek te gaan. 

Een reanimatie is geslaagd als het slachtoffer met intacte circulatie door de ambulance wordt meegenomen. Als een slachtoffer later in het ziekenhuis alsnog overlijdt, dan is dat meestal het gevolg van een omvangrijk hartfalen dat niet meer te herstellen was.

Het wordt voor ons bestuur steeds moeilijker om informatie te krijgen over hoe het met het slachtoffer is gegaan nadat deze door de ambulance is meegenomen. Indien u informatie heeft over iemand die door vrijwilligers in onze gemeente is gereanimeerd,  of deze het gered heeft of niet, wilt u dat dan alstublieft aan ons melden. Dit kan via info@aed-heumen.nl

 

5. Bestuursvacatures

Enkele maanden geleden heeft Robert van Elst uit Nederasselt helaas ons bestuur moeten verlaten. Hij kon dit niet meer verenigen met zijn werk als instructeur bij de brandweer. Het is ons helaas nog niet gelukt een vervanger voor hem te vinden.

Inmiddels heeft ook Annette van Vollenhoven laten weten dat zij, om persoonlijke redenen, haar functie per 31 december van dit jaar zal neerleggen. Annette beheert het secretariaat en de vrijwilligersadministratie.

Bent u bereid om, samen met ons, deze mooie organisatie in bedrijf te houden, meldt u dan!

 

6. Kent u iemand?

Kent u iemand in uw omgeving die wel kan reanimeren, maar zich nog niet heeft aangemeld bij ons vrijwilligersnetwerk? Of kent u iemand die wel wil leren reanimeren en hulpverlener wil worden, maar moeite heeft om de eerste stap te zetten? Kent u zo iemand? Vraag hem of haar dan om zich aan te melden als vrijwilliger. Hoe meer vrijwilligers, des te hartveiliger is onze gemeente

 

7. Wist u dat…?

  • het belangrijk is dat ons secretariaat

over uw actuele adresgegevens beschikt, telefoonnummer en e-mailadres? Wilt u zo vriendelijk zijn wijzigingen  aan ons door te geven bij aed.heumen@gmail.com?

  • u zelf de verlenging van uw

reanimatiebevoegdheid moet melden bij HartslagNu indien u de herhalingsles niet bij onze stichting, maar ergens anders hebt gevolgd?

  • onze stichting u jaarlijks een

herhalingscursus aanbiedt omdat wij het belangrijk vinden dat u uw vaardigheid op peil houdt, zodat u bij nood niet hoeft te aarzelen. Maak hier dus gebruik van! De data van de herhalingsavonden vindt u op onze website.

  • er soms een AED- kast defect raakt door

verkeerd gebruik of door vandalisme? Als u ziet dat er iets niet in orde is met een van onze AED-kasten, wilt u dat dan alstublieft aan ons doorgeven?

 

 

 

Het jaar 2017 is bijna ten einde. Wij hopen dat wij ook in 2018 op uw inzet mogen blijven rekenen.

 

Het bestuur van Stichting Hulp Bij Hartstilstand Gemeente Heumen wenst u:

 

Mooie feestdagen en een  voorspoedig

 

                        2018

 

 

 

 

 

ELK HART MOET BLIJVEN KLOPPEN

X