Onze sponsoren
Agenda
22-11-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt
12-12-2018
Herhalingsavond 20.00-22.00 uur. Locatie: Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

 

 

 

 

 Nieuwsbrief 15, Zomer 2018

 

In dit Nummer:

 

1. Fusie HartslagNu per 1 juli 

 

2. Wijzigingen in ons bestuur

 

3. Privacy beleid (AVG)

 

4. Reanimatiemeldingen

 

5. Kosten reanimatie vergoed

 

6. Deelname cursusavonden

 


1.  Fusie van HartslagNu en Hartveilig wonen.

In Nieuwsbrief 14 hebben wij al aandacht besteed aan de fusie van HartslagNu en Hartveilig wonen. Deze gaat op 1 juli in onder de naam HartslagNu. Met één landelijk systeem kunnen we de overlevingskansen van slachtoffers van een circulatiestilstand in heel Nederland optimaliseren.

Wat moet je doen? Voorlopig nog niets, maar we laten alvast weten wat er gaat gebeuren.

Zodra het nieuwe systeem in werking treedt ontvang je een e-mail met de opdracht om:

- je nieuwe HartslagNu-account te activeren

- een nieuw wachtwoord aan te maken

- een nieuwe app te downloaden ( deze is nu

   nog niet beschikbaar)

- het alarmeringsnummer 06-42500512 met een speciale ringtone op te slaan.

Zo kun je er zeker van zijn dat je geen oproep mist. Uiteraard houden wij je op de hoogte.

 

2. Wijzigingen in ons bestuur.

In mei 2017 is Robert van Elst met zijn bestuurstaak gestopt en per 1 januari 2018 heeft Annette van Vollenhoven haar taak als secretaris van onze stichting neergelegd. Het is ons nu gelukt goede vervangers voor hen te vinden. Sinds maart 2018 is Bart De Hingh uit Malden toegetreden tot ons bestuur en sinds 24 mei is Truus Bax-Essers uit Heumen lid van ons bestuur. Wij proberen de taken zo goed mogelijk te verdelen zodat alle functies van onze stichting ongewijzigd voortgang kunnen vinden.

 

3.  Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie die privacygegevens van personen gebruikt voldoen aan deze nieuwe privacy verordening.

Wie zich als vrijwilliger aanmeldt bij onze stichting en zijn/haar gegevens invult, geeft ons in feite toestemming deze op te slaan en te gebruiken voor de doelstelling van onze stichting, te weten: het oproepen voor reanimaties en het oproepen voor herhalingsavonden.

De Stichting Hulp bij Hartstilstand in de Gemeente Heumen gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor deze doelen en verwijdert deze zodra jij geen deel meer wenst uit te maken van ons vrijwilligersnetwerk.

Op onze website www.aed-heumen.nl vindt je onze volledige privacy verklaring

 

4. Reanimatiemeldingen

In 2018  zijn er tot nu toe in onze gemeente

3 reanimatiemeldingen geweest.

De eerste is helaas niet geslaagd. De tweede was buiten ons netwerk, bij sportpark De Kluis. Deze reanimatie is wel geslaagd. Een van de oproepen bleek niet om een reanimatie te gaan.

Als bestuur blijven wij proberen de resultaten van het werk van onze vrijwilligers te volgen. Dit lukt echter niet altijd. Als u weet dat iemand in uw omgeving is gereanimeerd en u kent het resultaat. meld het dan a.u.b. aan ons. Dit kan via info@aed-heumen.nl

 

5. Kosten van reanimaties vergoed

Sinds 1 januari 2018 heeft de minister van VWS een budget beschikbaar gesteld om de gebruikskosten van de AED die is ingezet bij een reanimatie te vergoeden via de Regionale Ambulancevoorziening ( RAV). Hiermee valt een last weg van de schouders van onze stichting. Voorheen was de zorgverzekeraar van het slachtoffer verantwoordelijk voor de kosten. Het was echter in de meeste gevallen niet gemakkelijk, via het slachtoffer of zijn familie, een declaratie in te dienen.

Nu kunnen wij de rekening declareren bij de RAV.

 

6. Deelname aan cursusavonden

Binnen het netwerk van De Stichting Hulp bij Hartstilstand in de Gemeente Heumen zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief. Wij willen hen graag kosteloos laten deelnemen aan de basiscursus en de jaarlijkse herhalingsavonden.

Dit kan alleen met jullie medewerking!

De docent die de cursus geeft moet uiteraard worden betaald. Het is daarom belangrijk dat je op het afgesproken tijdstip naar de cursus komt. Het maakt nogal verschil of de les aan 4 of aan 15 personen wordt gegeven. Indien je onverhoopt verhinderd bent, laat dat ons dan tijdig weten via aed-heumen@gmail.com

Wij kunnen dan mogelijk iemand anders die cursusavond laten volgen.

Na de cursus ontvang je via de e-mail een factuur. Stuur deze naar jouw zorgverzekeraar. Als je deze vergoed krijgt, wees dan zo netjes om dit bedrag over te maken naar onze stichting IBAN: NL25RABO 0 1253.72.590

Alleen zo kunnen wij de cursus gratis blijven aanbieden.

Na afloop van jouw jaarlijkse training zorgen wij ervoor dat dit wordt doorgegeven aan het alarmeringssysteem van HartslagNu.

Volg je de cursus niet bij onze stichting, dan moet je dit zelf doorgeven.

 

 

 

 

 Wij wensen alle vrijwilligers een mooie zomer.

Laten wij hopen dat er weinig reanimatieoproepen komen, maar dat wij, als het nodig is er klaar voor zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELK HART MOET BLIJVEN KLOPPEN

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 


 

 

            

 

 

 

 

X