Onze sponsoren
Agenda
26-09-2024
donderdag 26 sept. Herhalingscursus reanimatie en AED, 20.00 uur Brandweerkazerne Overasselt
21-11-2024
Donderdag 21 nov. Herhalingscursus reanimatie en AED, 20.00 uur Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

Wie zijn wij?

 

Het bestuur van de AED-Stichting is onbezoldigd en bestaat uit:

Voorzitter: Mieke de Graaff-Ter Horst
Secretaris: Jolanda Massaar
Penningmeester: Frank Visser
Bestuursleden: Mathieu Jenniskens, Frank Hilbrands en Frens Giesbers
Er is nog een plaats vacant. Dus heb je interesse, meld je dan aan!
 
 

Doelstelling van de AED-Stichting

 

Doel van de stichting is om binnen de bebouwde kom van de 4 dorpen in de gemeente Heumen een dekkend netwerk te onderhouden van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen. In geval van een hartstilstand kan er dan snel en effectief, binnen 6 minuten, hulp worden verleend. Sneller dan de ambulance aanwezig kan zijn.

De AED-Stichting verzorgt de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de basisreanimatie en het gebruik van de AED, geeft herhalingscursussen en beheert het netwerk van 19 AED’s in de gemeente Heumen.

De AED-Stichting werkt met bij de Europese Reanimatie Raad geregistreerde instructeurs en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen voor het verzorgen van reanimatie onderwijs.
 

 

Hoe werkt het?

 

Vrijwillige hulpverleners worden, bij een 112-melding, via hun mobiele telefoon  opgeroepen door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Zo kan het slachtoffer al binnen 6 minuten worden gereanimeerd, dus vóór de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskans aanzienlijk toeneemt.

 

 

Geschiedenis

 

In 2005 nam Geert Jan Nillesen het initiatief om een AED netwerk in onze gemeente op te zetten. Hieruit is de Stichting Hulp bij Hartstilstand ontstaan. Met financiële hulp van de gemeente Heumen werden 15 AED's met bijbehorende kasten aangeschaft. Vervolgens zijn voldoende vrijwilligers opgeleid om een dekkend netwerk te vormen. In december 2008 werd het netwerk operationeel.

Sinds die tijd werden in onze gemeente tenminste 15 mensenlevens gered door het snelle optreden van de vrijwillige hulpverleners. Het aantal AED's in beheer van de stichting is inmiddels uitgebreid naar 19.

 

De Stichting Hulp bij Hartstilstand is gevestigd te Heumen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09163198.

 Draag je onze stichting een warm hart toe? Iedere bijdrage is welkom. Giften kunnen worden gestort op rek.nr: NL25RABO0125372590 t.n.v. AED Heumen.Wil je ons in jouw nalatenschap gedenken, neem dan contact met ons op via e-mail: info@aed-heumen.nl of bel ons op 024-6221666. De AED-Stichting staat ingeschreven bij het ANBI, waardoor jouw gift fiscaal aftrekbaar is. 

 

Heb je vragen over reanimatie die niet op deze site worden beantwoord, neem dan  contact met ons op. Wij informeren je graag. Wil je vrijwilliger worden, meld je dan aan via deze website.


Elk hart moet blijven kloppen

 

2  3  4  5  6  Volgende  >> 
X