Onze sponsoren
Agenda
10-10-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt
22-11-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

Wie zijn wij?

 

De Stichting Hulp Bij Hartstilstand Gemeente Heumen ook wel AED-Stichting genoemd, bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij hebben zich ten doel gesteld zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met de techniek van reanimatie, met en zonder AED: levensreddende handelingen dus!
De AED-Stichting werkt met bij de Europese Reanimatie Raad geregistreerde instructeurs en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen voor het verzorgen van reanimatie onderwijs.
Heeft u vragen over reanimatie die niet op deze site worden beantwoord, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag.
info@aed-heumen.nl

Wilt u vrijwilliger worden dan kunt u zich elektronisch 
aanmelden via deze website;

 

Het bestuur van de AED-Stichting bestaat uit de volgende personen:

 

Voorzitter: Mieke de Graaff-Ter Horst, Zilverberweg 55, 6611 BB Overasselt.

tel. 024 6221666/ 06 50936458  

 

Secretaris en Vice-voorzitter: Henny Willemsen, Boterdijk 23, 6581 AA Malden.

tel. 024 3586971/ 06 51587140

 

Penningmeester: Erik Schambach, Jachthoorn 4, 6581BD Malden. tel.06-27652243 

 

Bestuurslid: Mathieu Jenniskens, ambulanceverpleegkundige en AED-instructeur, Zandsteeg 16, 6585 KJ Mook.  tel. 024 3584566/06 30977200.

 

Bestuurslid: Frank Hilbrands, EHBO/BHV en AED-instructeur, Zesakkerlaan 2, 6611 AZ Overasselt. tel. 024 6222518/ 0651731706

 

Bestuurslid: Bart De Hingh, Kreytacker 8, 6581 JR, Malden. tel. 024 3880348

 

Bestuurslid: Truus Bax - Essers, Graaf Lodewijkstraat 17, 6582 AW, Heumen. tel. 024 3584700

 

Doelstelling van de AED-Stichting:
De doelstelling van de stichting is om binnen de bebouwde kom van de hele gemeente Heumen een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen. In geval van een hartstilstand kan er dan, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp worden verleend.
Om dit te bereiken verzorgt de AED-Stichting de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de basisreanimatie en het gebruik van de AED en beheert het netwerk van AED’s in de gemeente Heumen.

Hoe werkt het?
De vrijwillige hulpverleners worden, bij een 112-melding, via een alarm sms op hun GSM opgeroepen door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).  
Op deze manier kan het slachtoffer al worden gereanimeerd en gedefibrilleerd (een electro-shock toedienen aan het hart) vóór de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskansen aanzienlijk zullen toenemen.

 

Geschiedenis:
In 2005 werd, op initiarief van Geert Jan Nillesen, een werkgroep geformeerd met als doel een AED netwerk in onze gemeente op te zetten. Hieruit is de Stichting Hulp bij Hartstilstand, ook wel AED-stichting genoemd, ontstaan. De gemeente Heumen heeft het financieel mogelijk gemaakt 15 AED's met bijbehorende kasten aan te schaffen. Voorts heeft de AED-Stichting voldoende vrijwilligers opgeleid om een dekkend netwerk te vormen. In december 2008 is de apparatuur in gebruik genomen en is de aansturing van de vrijwilligers, gekoppeld aan de 112-melding, geregeld.
Sinds die tijd werden in onze gemeente tenminste 13 mensenlevens gered door het snelle optreden van vrijwilligers van de Stichting.
Inmiddels beschikt de organisatie over 19 AED’s, waarvan 17 in eigen bezit en 2 niet in eigen bezit, maar eveneens geplaatst in de openbare ruimte en opgenomen in het AED-netwerk.

 

De Stichting Hulp bij Hartstilstand is gevestigd te Heumen     e-mailadres:info@aed-heumen.nl

 

De AED-Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09163198

 

Draagt u onze stichting een warm hart toe? Iedere bijdrage is welkom

Giften kunt u storten op rek.nr: NL25RABO0125372590 t.n.v. AED Heumen.
Wilt u ons in uw nalatenschap gedenken, neem dan contact met ons op via e-mail: info@aed-heumen.nl of bel on sop 024-3586311

De AED-Stichting staat ingeschreven bij het ANBI, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

 

 

 

X