Onze sponsoren
Agenda
27-01-2022
Do. 27 januari, herhalingsavond reanimatie van 20.00 - 22.00 uur. Brandweerkazerne in Overassel
10-03-2022
Do.10 maart, herhalingscursus reanimatie en AED, 20.00 uur Brandweerkazerne Overasselt
24-03-2022
Do. 24 maart basiscursus reanimatie en AED, 19.00 - 22.00 uur, in de Brandweerkazerne te Overasselt

Meer lezen

Wie zijn wij?

 

De Stichting Hulp Bij Hartstilstand Gemeente Heumen, ook wel

AED-Stichting genoemd, bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij willen  zoveel mogelijk mensen vertrouwd maken met de techniek van reanimatie, met en zonder AED: levensreddende handelingen dus!

De AED-Stichting werkt met bij de Europese Reanimatie Raad geregistreerde instructeurs en voldoet daarmee aan de wettelijke eisen voor het verzorgen van reanimatie onderwijs.

 

Het bestuur van de AED-Stichting is onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Mieke de Graaff-Ter Horst
Vice-voorzitter: Henny Willemsen
Secretaris: Jolanda Massaar
Penningmeester: Bart de Hingh
Bestuursleden: Mathieu Jenniskens en Frank Hilbrands 
 

Doelstelling van de AED-Stichting

De doelstelling van de stichting is om binnen de bebouwde kom van de hele gemeente Heumen een dekkend netwerk te onderhouden van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen. In geval van een hartstilstand kan er dan, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief, binnen 6 minuten, hulp worden verleend. Om dit te bereiken verzorgt de AED-Stichting de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de basisreanimatie en het gebruik van de AED, geeft herhalingscursussen en beheert het netwerk van 18 AED’s in de gemeente Heumen.

 

Hoe werkt het?

De vrijwillige hulpverleners worden, bij een 112-melding, via een alarm sms of via een App op hun GSM opgeroepen door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Op deze manier kan het slachtoffer al binnen 6 minuten worden gereanimeerd en gedefibrilleerd (een electro-shock toedienen aan het hart), dus vóór de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskans aanzienlijk zal toenemen.

 

Geschiedenis

In 2005 werd, op initiarief van Geert Jan Nillesen, een werkgroep geformeerd met als doel een AED netwerk in onze gemeente op te zetten. Hieruit is de Stichting Hulp bij Hartstilstand ontstaan. De gemeente Heumen heeft het financieel mogelijk gemaakt 15 AED's met bijbehorende kasten aan te schaffen. Voorts heeft de AED-Stichting voldoende vrijwilligers opgeleid om een dekkend netwerk te vormen. In december 2008 is de apparatuur in gebruik genomen en is de aansturing van de vrijwilligers, gekoppeld aan de 112-melding, geregeld. Sinds die tijd werden in onze gemeente tenminste 13 mensenlevens gered door het snelle optreden van vrijwilligers van de stichting. Inmiddels beschikt de organisatie over 18 AED’s en een netwerk van ca. 200 getrainde vrijwilligers.

De Stichting Hulp bij Hartstilstand is gevestigd te Heumen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09163198.

 

Draag je onze stichting een warm hart toe? Iedere bijdrage is welkom. Giften kunnen worden gestort op rek.nr: NL25RABO0125372590 t.n.v. AED Heumen.Wil je ons in jouw nalatenschap gedenken, neem dan contact met ons op via e-mail: info@aed-heumen.nl of bel ons op 024-6221666. De AED-Stichting staat ingeschreven bij het ANBI, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. 

 

Heb je vragen over reanimatie die niet op deze site worden beantwoord, neem dan  contact met ons op. Wij informeren je graag. Wil je vrijwilliger worden, meld je dan aan via deze website.


Elk hart moet blijven kloppen

 

2  3  4  5  6  Volgende  >> 
X