Onze sponsoren
Agenda
26-09-2024
donderdag 26 sept. Herhalingscursus reanimatie en AED, 20.00 uur Brandweerkazerne Overasselt
21-11-2024
Donderdag 21 nov. Herhalingscursus reanimatie en AED, 20.00 uur Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

Hoe werkt HartslagNu?

 

HartslagNu

 

HartslagNu is een landelijke organisatie waar je je als vrijwilliger/burgerhulpverlener dient aan te melden om voor een reanimatie te kunnen worden opgeroepen. HartslagNu registreert ook jaarlijks of de herhalingstraining is gevolgd. Wanneer je deze training bij onze stichting volgt geven wij dit door aan HartslagNu. Wanneer de herhalingstraining elders wordt gevolgd, moet je zelf voor de update bij HartslagNu zorgen.

 

De meldkamer van 112

 

Iemand wordt onwel en 112 wordt gebeld. De centralist in de meldkamer stelt vast dat het mogelijk om een hartstilstand gaat. Er wordt een ambulance gestuurd en  tegelijkertijd worden de aangesloten burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer, via een sms of via de app op hun mobiele telefoon, opgeroepen om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te gaan reanimeren totdat de ambulance er is.

 

Bij de oproep wordt de locatie vermeld waar de AED opgehaald kan worden en de code waarmee de kast waarin de AED hangt kan worden geopend.  Ook wordt het adres vermeld van het slachtoffer en, bij een smartphone, de route daar naartoe.

 

De oproep wordt verstuurd naar alle aangesloten vrijwilligers die zich in de omgeving van het slachtoffer bevinden. Dit gebeurt binnen enkele seconden. Zo kunnen burgerhulpverleners al binnen enkele minuten beginnen met reanimeren en de AED inzetten.

 

N.B. De 19 AED's in het netwerk van de Stichting Hulp bij Hartstilstand in de Gemeente Heumen hangen uitsluitend binnen de bebouwde kom van onze gemeente. De centralist kan je echter ook verwijzen naar een andere AED die bij HartslagNu is aangemeld, bijvoorbeeld bij een bedrijf of particulier. Deze is echter niet altijd 24/7 beschikbaar.

 

Bij het slachtoffer

 

Voor een reanimatie zijn drie hulpverleners doorgaans voldoende. Komen er meer op de oproep af, dan kunnen deze weer naar huis gaan. Soms is het handig als er iemand is die het ambulancepersoneel kan ontvangen en naar het slachtoffer kan brengen.

 

Na de overname van de reanimatie door het ambulancepersoneel neemt een van de hulpverleners de AED mee naar huis en belt de contactpersoon. (het nummer staat op het AED-pasje). Deze zorgt ervoor dat de AED weer gebruiksklaar wordt gemaakt en wordt teruggeplaatst in de kast.

Als de reanimatie veel indruk heeft gemaakt op de vrijwilliger, dan kan de contactpersoon de eerste nazorg verlenen en zo nodig verwijzen naar professionele hulpverleners.

 

Een reanimatie kan een diepe indruk maken op de vrijwilligers die de reanimatie uitvoeren. Het is daarom goed om, nadat de ambulance is vertrokken, als hulpverleners nog even samen te komen voor een nabespreking. Dit kan helpen bij de verwerking.

 

 

Jouw hulp is hierbij nodig! Meld je daarom aan als burgerhulpverlener.

 


Elk hart moet blijven kloppen

 

 

 

 

X