Onze sponsoren
Agenda
22-11-2018
Herhalingsavond 20.00 - 22.00 uur. Locatie Brandweerkazerne Overasselt
12-12-2018
Herhalingsavond 20.00-22.00 uur. Locatie: Brandweerkazerne Overasselt

Meer lezen

 

 

 

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Stichting Hulp bij Hartstilstand Gemeente Heumen, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 09163198, inzake de website
www.aed-heumen.nl hierna te noemen AED-Heumen.

Privacy:

AED-Heumen respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van AED-Heumen. U dient zich ervan bewust te zijn dat AED-Heumen niet verantwoordelijk is voor de privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Verwerking van Persoonsgegevens:

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger van AED-Heumen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersadministratie van AED-Heumen en gebruikt om u als vrijwilliger te kunnen oproepen voor een reanimatie (via de Meldkamer van 112) of voor een reanimatiecursus.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door AED-Heumen worden gebruikt om u te informeren over onze diensten en u als vrijwilliger op de hoogte te .houden via een nieuwsbrief
Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door AED-Heumen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet  of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AED-Heumen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen, via het contactformulier op onze site indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail.

Bewaartermijn:

AED-Heumen  bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies:


Deze website maakt gebruik van Cookies.

Wijzigingen:


Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoeringen AED-Heumen.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer:

 

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Ook uw aanmelding als vrijwilliger mogen wij beschouwen als een akkoordverklaring voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Copyright:


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.
Deze rechten berusten bij AED-Heumen.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AED-Heumen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid:

 
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan AED-Heumen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
AED-Heumen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.


Verwijzingen en hyperlinks:
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AED-Heumen  aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

 

 

 

 

ELK HART MOET BLIJVEN KLOPPEN

 

X